Zdalne zarządzanie zasobami dyskowymi.

1 minute read

Oj spędziłem trochę czasu nad rozwiązaniem dość ciekawego problemu:)

Bawię się właśnie usługami klastrowymi na Win2k8:) Postanowiłem do konfiguracji klastrowanego serwera plików użyć konsoli FCM, którą mam na kontrolerze domeny (graficzny inteface). Wszystko szło pięknie do czasu udostępnienia udziału sieciowego:( Okazuje się, że Konfiguracja udziału za pomocą klastra wymaga uruchomienia na węźle usługi VDS (Virtual Disk Service). Jak napisali tak zrobiłem:
sc config vds start= auto
net start vds

Ponowna próba konfiguracji udziału, zakończyła się fiaskiem :) Tak, wiem domyślnie zapora broni przed dostępem zdalny:) Szybkie dodanie reguły na węzłach:
netsh advfirewall firewall set rule group="Remote Volume Management" new enable=yes

Ponowna próba zakończyła się fiaskiem :( Szybkie sprawdzenie czy aby przez przypadek wyjątek nie jest ustawiony tylko dla profilu domenowego:
netsh advfirewall firewall show rule name=all

Wynik:


Jak widać wszystko jest w najlepszym porządku:) A połączenia jak nie było tak nie ma. Po kilku minutach czy może godzinach spędzonych na stronie Microsoftu udało mi się rozwiązać problem :)

Aby skorzystać z zdalnego dostępu do zasobów na obu systemach (źródło, cel) musi być dodana do zapory grupa reguł “Remote Volume Managment”.

Drobna poprawka na kontrolerze i mamy połączenie.

Jak można zobaczyć na jedynym zrzucie ekranu:) Komunikacja odbywa się poprzez TCP a mimo to wymagane jest obustronne otwarcie, o czym ja zapomniałem :)