Windows XP SP3 i IE 7.0

less than 1 minute read

Instalacja IE 7.0 na Windows XP z SP3 może się zakończyć niepowodzeniem. Wynika to z zmian uprawnień na pewnym kluczu rejestru.
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D}

Przed SP3 na tym kluczu administrator miał pełne prawa. Po instalacji SP3 administrator ma tylko prawo do odczytu. Aby pomyślnie przeprowadzić instalację IE 7.0 należy z powrotem nadać administratorowi pełny dostęp do tego klucza.

Aktualnie łatwo tą procedurę znaleźć w google. Jednak kilka tygodni temu sporo się nagłowiłem, żeby znaleźć logi instalatora IE 7.0 i potem wyszukać dlaczego instalacja się nie powiodła.