SCCM–chodź goni nasz czas.

less than 1 minute read

Ostatnio kilkakrotnie spotkałem się z pytaniem: Dlaczego mimo upływu ustawionego ostatecznego terminu instalacji aktualizacji (deadline) klient SCCM uruchamia aktualizację dopiero po 2h. Nie jest to żaden błąd w kliencie. Dwu godzinne opóźnienie inst. łatek w 99% przypadków wynika z wymuszenia wykorzystywania czasu UTC.  Jeśli nic nie zmienialiśmy w konfiguracji to domyślnie serwer SCCM informuje klienta by skorzysta z czasu UTC podczas weryfikacji czasu wymuszenia. W przypadku naszego kraju czas UTC jest przesunięty o tajemnicze dwie godziny ;]
Oczywiście można to zmienić:
  1. Rozwijamy Deployment Management (1)
  2. Wybieramy właściwości ogłoszenie, które nas interesuje (2)
  3. Przechodzimy do zakładki  Display/Time Settings (3)
  4. Wybieramy czas lokalny (Current Time) (4)

Tags:

Updated: