IE9–uproszczony interfejs.

less than 1 minute read

Super, wreszcie mniej przycisków, mniej okien, mniej miejsca na zakładki, tylko czy aby nie za bardzo pousuwano wszystkie opcje?? IE 8 wprowadziło dość prosty interfejs, potem Firefox uprościł swoje belki, następnie wpadło chrome z kartami na pasku górnym i innymi uproszczeniami. Teraz wyszło IE 9 i niby wygląda prosto i ładnie, dużo przestrzeni na wyświetlanie treści stron. Niestety brak niektórych opcji może czasem denerwować użytkownika.

Czy ktoś kojarzy może checkbox “Pytaj przy każdym otwarciu pliku”, który występował w Internet Explorer 8 podczas próby dostępu do pliku? Tak, rzadko kto go odznacza, ponieważ 90% użytkowników chce być każdorazowo pytanym co zrobić z plikiem. Obecnie w IE 9 ta opcja się nie pojawia:/

Obejściem problemu jest dodanie odpowiednich kluczy do rejestru w lokalizacji HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\AttachmentExecute\{0002DF01-0000-0000-C000-000000000046}. Poniżej kilka przykładowych kluczy (DWORD32), które możemy wstawić:

  • "Excel.Sheet.8"=hex(0) <- arkusz xls
  • "PowerPoint.Show.8"=hex(0) <- prezentacja ppt
  • "Word.Document.8"=hex(0) <- dokument doc
  • "Excel.Sheet.12"=hex(0) <- arkusz xlsx
  • "PowerPoint.Show.12"=hex(0) <- prezentacja pptx
  • "Word.Document.12"=hex(0) <- dokument docx
    • Po dopisaniu w/w kluczy podstawowe dokumenty biurowe będą się otwierać w oknie przeglądarki. Zmiana wartości kluczy na 1 wymusi pobieranie dokumentów.