Vmware host busy/scsi parity error–solved

less than 1 minute read

W lutym pisałem o problemach z transferem między hostami z ESXi a macierzami.

Po zamknięciu zgłoszenia zapomniałem dopisać jak się cała sprawa zakończyła[: Oficjalna odpowiedź od inżyniera drugiego lub trzeciego stopnia jest dość ciekawa.

W przypadku środowisk, w których występują urządzenia posiadające interfejsy FC z różnymi dopuszczalnymi prędkościami należy ustawić na wszystkich urządzeniach maksymalną prędkość równą wartości najwolniejszego interfejsu.

Można też stworzyć zony tak by urządzenia końcowe z szybszym HBA nie miały dostępu do urządzeń posiadających wolniejsze HBA.

W innym przypadku mogą nastąpić problemy z transferem między urządzeniami.

W moim środowisku tworzenie zone nie było możliwe. Obecnie wszystkie hosty z kartami FC 4G i 8G są w jednym klastrze i muszą mieć dostęp do macierzy FC z int. 4G i 8G. Dlatego ostatecznie na wszystkich hostach prędkość interfejsów FC zostało ograniczone do 4G. Podczas dodatkowych testów udało się ustalić, że obniżenie prędkości interfejsów po stronie nowszych macierzy FC nie było wymagane. Obecnie po czterech – pięciu tygodniach od zamknięcia zgłoszenia całe środowisko działa stabilnie.