Jak uruchomić program co X sekund.

less than 1 minute read

Załóżmy, że chcemy sobie odpalać notepad co 10 sekund jak tego dokonać?

Najprościej jest ściągnąć sobie program soon.exe, który był kiedyś zawarty w Resource Kit dla Windows NT

Tworzymy sobie prostego batcha o nazwie runnotepad.cmd:

soon 10 runnotepad.cmd

notepad.exe

Potem za pomocą skryptu logowania można uruchamiać naszego batcha raz a on sam będzie sie uruchamiał w kolko.