Wyszukiwanie plików o określonym rozszerzeniu

less than 1 minute read

Jak w szybki sposób wyszukać pliki o określonym rozszerzeniu na wszystkich dostępnych dyskach:

Do notatnika wklejamy poniższy kod i zapisujemy go jako plik batch (wyszukaj.bat).
@echo off
for /f "skip=9 tokens=3" %%i in ('echo list volume ^| diskpart') do (

dir %%i:\*.* /S /B /X |find ".%1"

)

Po zapisaniu pliku odpalamy go z wiersza poleceń z podaniem rozszerzenia:

wyszukaj.bat txt

Chyba czas zabrać się na poważnie za powershell:)